- โทรจองห้องพัก พร้อม แจ้งชื่อ เบอร์โทร หลังการจอง โอนเงินต็มจำนวน ของราคาห้องพัก 

     - หลังการโอนเงินโทรแจ้ง หลักฐานการโอนเงินระบุชื่อ -เบอร์โทร-วันที่เช็คอิน,เช็คเอาท์ ให้เรียบร้อย

     - การเลื่อน สามารถเลื่อนได้ 1 ครั้ง ต้องแจ้งก่อนวันเข้าพักอย่างน้อยเจ็ดวัน ถ้าหลังจากนั้นจะเลื่อนไม่ได้

     - สามารถพักได้ห้องละ 2 ท่าน เสริมได้ห้องละ 1 ท่าน ( เสริมเตียง 500บาท/ท่าน (รวมอาหารเช้า) )

     - ติดต่อจอง เวลา 9.00 - 16.00 น.

     - เวลาเช็คอิน 14.00 น เวลาเช็คเอาท์ 11.30

              * ขออภัย เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนลูกค้าท่านอื่นกรุณางดใช้เสียงหลัง 4 ทุ่ม

              * ขออภัย เพื่อไม่ให้รบกวนแขกท่านอื่น จึงไม่รับสัตว์เลี้ยง และเด็กอายุน้อยกว่า 7 ขวบ

              * สงานสิทธิ์ไม่คืนเงินโอนไม่ว่ากรณีใด ๆ 

              * ไม่มีบริการปิ้งย่าง